Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee: www.oudhengelo.nl
Bert Schieven:  Foto's en tekst
H.M. Somsen:  Website opmaak en onderzoek

Na de Tweede Wereldoorlog werder er in de periode 1947 tot 1951 ook veel militairen uit Hengelo en Keijenborg uitgezonden naar Nederlands Indië. Vanuit Hengelo en Keijenborg waren er diverse instanties naast de familie die contact met hun onderhielden. In Hengelo was dat de Ned. Herv. kerkeraad  en de U.V.V. in de Keijenborg zorgde het Rooms-Katholieke thuisfront voor de militairen afkomstig uit de Keijenborg met paketten en gesporoken brieven. ( geluidsopnamen op een grammofoonplaat.) 
Tijdens hun verblijf en thuiskomst werden er advertenties geplaatst in "De Reclame" waarin zij hun dankbaarheid voor deze hulp en meleven toonden.

thuisfront

Foto uit Zelhem van het verzorgen van soortgelijke pakketten.
vlnr: A. Damstra, Tiny Damstra, Sofie Aussen, Willie Diersen (Hengeveld) en Hendrik Wesselink Foto uit collectie van Eef Oosterink

 

In de slagerswinkel van Aussen, Smidsstraat 11 in Zelhem, werden de pakjes verzameld voor de strijders in Indonesië, ook kon men hier zo nu en dan een grammofoonplaatje laten opnemen om zo een gesproken boodschap te versturen.

thuisfront

vlnr: A. Damstra, Riek Evers, Sofie Aussen, Hendrik Jan ten Brinke, Hendrik Wesselink en Willy Diersen (Hengeveld)  Foto uit collectie van de fam. Wesselink

thuisfront

Wandtegeltje als aandenken geschonken bij terugkeer uit Indië.