Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee: www.oudhengelo.nl
Bert Schieven:  Foto's en tekst
H.M. Somsen:  Website opmaak


Foto's van een begrafenis

1

 

begrafenis
 Beide foto's boven: De stoet vertrekt naar de laatste rustplaats.

begrafenis
 De kist wordt op de groeve geplaatst.

begrafenis
 Het erepeloton neemt zijn plaats in.

begrafenis
 De leidinggevende officier spreekt een afscheidgroet.

begrafenis
 De legerpredikant sluit met een gebed de dienst af.

begrafenis
 Saluutschoten als een laatste groet.