Sporthal De Pol.  
Artikel door:  H. Jonas

 

logo pol

 

Pol - sporthal

Sporthal De pol is bijna klaar, mededeling in De Graafschapbode van 28 maart 1974.

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Pol - sporthal

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Pol - sporthal

De sporthal werd geopend op 8 juni 1974 door burgemeester B. van Hout.

Foto: uit collectie Eef Oosterink

 

Staande achter de bok, noemde burgemeester de realisatie van de sporthal een prestatie "van de Zelhemse bevolking. De burgemeester bracht dank uit aan zeer veel Zelhemmers, die hun vrije uren belangeloos hebben opgeofferd om elk op hun eigen wijze een steentje bij te dragen aan de voorbereidingen. Zonder hun inzet zou deze 1,6 miljoen gulden kostende sporthal er nooit gekomen zijn.

 

Pol - sporthal

Foto: uit collectie Eef Oosterink

 

de pol sport

Mei 2004

Foto: Herman Jonas

 

advertentie pol

Foto: uit collectie Eef Oosterink