Huidige benaming:

Hervormde gemeente Halle, sinds 2007:  
Protestantse  Gemeente Halle.    

 


E-mail: sc
rDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We
bsite: http://www.kerkhalle.nl 

 


Laatst     bijgewerkt:      31 oktober 2018
www.oudzelhem.nl

Aan dit artikel werkten mee:
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen
- kadaster en huisnummers
W.M.J. Vriezen-Schuurman

 

Over het kerkgebouw:

 
Oude benaming:  
Oude straatnaam:  
Staat in: Halle/dorp
Verbouwing(en):  
Kadaster 1822:  nog niet aanwezig
Eigenaar:  
Woonplaats:  
Kadasternummer(s):  

 

Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

1829:

   

1851-1860:

 

Bouw Ned.Hervormde kerk. 1858

1861-1870:

 

Ned.Hervormde kerk

1871-1880:

 

Ned.Hervormde kerk

1881-1900:

 

Ned.Hervormde kerk

1900-1924:

 

Ned.Hervormde kerk

1924-1939:

G65

Ned.Hervormde kerk

1939-1964:

 

Ned.Hervormde kerk Wederopbouw na het bombardement in 1951

1964-1976:

Dorpsstraat 19

Ned.Hervormde kerk

1976-1999:

Dorpsstraat 19

Ned.Hervormde kerk Plaatsing toren

1999-0000:       

Dorpsstraat 19       

Ned. Hervormde kerk / Gereformeerd kerk, in 2007 samen de Protestanse Gemeente Halle.




 
Veldnamen:
 
 
Opmerkingen:
De protestanse Gemeente Halle beschikt in 2018 over, een kerkgebouw, de Grote Kerk, twee pastorieën en een begraafplaats.

 
Bronnen:
Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz.103 kaart27-1
 

 

Oorspronkelijk behoorde Halle onder kerkelijk Zelhem. Nagenoeg de gehele bevolking volgde rond 1600 de reformatie. Uit een telling van 1852 omvatte Halle 128 huizen en 707 inwoners, waarvan 625 Nederduitsch Hervormd waren. Een duidelijke woonkern was er nog niet. Sinds mensenheugenis werd de jeugd onderwezen door een eigen schoolmeester, die in 1838 de beschikking kreeg over een eigen schoolgebouw.
In 1852 werden de eerste gesprekken gevoerd voor een eigen kerkelijke gemeente. Een commissie, met landbouwer Bernardus Abrahams als vice-voorzitter en schoolmeester Johannes Arnoldus Rooijakker als secretaris, startte de onderhandelingen voor een eigen kerk. Zij openden een inschrijving die 911 gulden opbracht, en een groot aantal arbeidsuren en bouwmaterialen werden toegezegd. Het enthousiasme van Halle sloeg niet over op het kerkbestuur van Zelhem, in een scherpe verklaring van de kerkenraad van Zelhem moest de commissie beloven geen aanspraak te zullen maken op de fondsen van de diaconie of op de emolumenten van de predikant, de commissie is hier niet op ingegaan.
De inwijding van de kerk met circa 350 plaatsen is op 27 juni 1858.
Op 5 juli 1858, toen de bouw van de kerk en de pastorie nagenoeg voltooid was, werd bij koninklijk besluit, op 5 juli 1858, goedkeuring verleend tot het oprichten van een zelfstandige hervormde gemeente te Halle.
Op 17 juli 1858 werd de koninklijke goedkeuring over de grensscheiding met de hervormde gemeente van Zelhem verleend. Zelhem stond enige percelen grond en een daghuurderswoning, bewoond door Gert Jan Vruggink, af, in ruil dat Halle 25 behoeftigen van de Zelhemse diaconie overnam.
Op 8 augustus 1858 werd de eerste kerkenraadsvergadering gehouden..
In november 1858 vestigde Johannes Nicolaas van der Hoeve, met zijn vrouw, zich in de nieuwe pastorie.

De luidklok, in het torentje, is een geschenk van de Hervormde gemeente Dinxperlo. De reden van de schenking is onbekend omdat van beide kerken kerkboeken verloren zijn gegaan. Het is een klokje met een hoogte van 35 cm. Aan de onderzijde een doorsnede van 46 cm. Bovenlangs een versiering met ranken, ca. 3 cm breed, daaronder de tekst:

Bij de intrede van den eersten verkondiger van Gods woord werd ook myn geluid het eerst in de gemeente Hal gehoord. 't was 14 november 1958. Me fecit G.T.V. v. Heuvel Dinxperlo

Dan weer een versiering van ca. 2 cm.

In 1897 namen enkele ouders hun kinderen af van de catechisatie, om naar een nieuw te bouwen zondagsschool te gaan. Er werd besloten dat de leden van de kerk niet mochten meewerken aan de stichting van het lokaal. Ondanks dat verbod kwam het lokaal "Rehoboth" van de gereformeerde jongeren vereniging er toch. Deze zou in 1933 dienst gaan doen als voorlopig kerkgebouw van de gereformeerden onder Halle.

 

image001

De oudste foto van de Nederlands Hervormde Kerk, gebouwd in 1857-58, aan de Dorpsstraat, opname uit 1892.
De man met de bolhoed in Ds. Jan Jacob van den Broek, de tuinman is Gerard Schuurman van "De Diekhof".

Foto uit archief Nederlands Hervormde Kerk uit Halle

 

Door de grote afgelegenheid en de moeilijke bereikbaarheid van Halle was het voor predikanten alles behalve aanlokkelijk om zich in Halle te vestigen. Zo bleef de pastorie na het vertrek van ds. Jan Jacob van den Broek, in 1893, twee en half jaar leeg staan.
In 1922 probeerden 34 lidmaten de betaling van de kerkelijke belasting als drukmiddel bij de realisatie van hun wens om maandelijks een predikant van hun keuze uit te nodigen. Kennelijk voldeed de gezeten predikant ds. Frederik Hendrik Plooij niet.
Aan het einde van de jaren twintig kampte de gemeente met een gebrek aan ruimte, voor velen ontbrak de mogelijkheid om een zitplaats te huren. Op 17 juni 1930 werd de vergrote kerk in gebruik genomen. Tevens was er nu ook een ruim catechisatie vertrek. De in 1927 opgerichte orgelcommissie zag in 1931 haar werk bekroond met de vervanging van het Franse harmonium door een pijporgel.
Op 24 maart 1945 ontploften een zestal vliegtuigbonnen in de omgeving van de kerk dat hierdoor grotendeels verwoest werd. Na de oorlog deed zaal Nijhof dienst als noodkerk. Door financiële steun van de hervormde gemeenten Kampen en Meppel kon met het herstel begonnen worden. Aan het einde van het jaar 1951 kon de kerk weer in gebruikt genomen worden, de herbouw van de kerktoren zou nog tot in het jaar 1976 op zich laten wachten.

Na het samengaan in 2007 van de H.H. Kerk  met de Gereformeerde kerk in Halle kon de Kleine Gereformeerde kerk  wordenn overgedragen aan een stichting om er een dorpshuis in te vestigen.

In de naasrgelegen gemeenschapsruimte is een huisartsenpraktijk gevestigd.

De Pastorie bij de kleine kerk is particulier verhuurd. De pastorie bij de Grote Kerk is beschikbaar voor de predikant.

 

image002

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

image003

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

image004

De Kerk en Pastorie uit de periode 1925-1930.
Volgend de verhalen zijn de bomen voor de pastorie gehavend voor de extreem zware storm die op de avond van 10 augustus 1925 over Halle trok en waarbij Borculo door een cycloon werd verwoest.

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

image005

De kerk en pastorie omstreeks 1932

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

image006 

De kerkenraad in 1930

Joh. Leerink, L. Wassink, H.A. Hebbink (Maats) D. Eenink, ds. Goedhard en W. Groot Nibbelink

Foto van fam. Wassink

 

image007

De Nederlands Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat omstreeks 1937

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

image008

Foto uit collectie van mevr. M. Vriezen

 

image009

Opname omstreeks 1934.
Huis op de achtergrond wordt momenteel bewoond door de familie Overveld,
vroeger was dit het pand van bakker Leerink.

Krantenartikel uit collectie Gerard Bruil

 

image011

Het interieur voor het bombardement van 24 maart 1945

Foto uit archief Nederlands Hervormde Kerk uit Halle

 

image012

Na het bombardement van 24 maart 1945, was dit het restant van de kerk, dit bleef staan 
tot 1950 en werd toen gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe kerk.
De kerkdiensten gehouden in zaal Nijhof

Foto uit archief Nederlands Hervormde Kerk uit Halle

 

image013

De sloop van de oude kerk in 1950

Foto uit collectie Bennie Eenink

 

image014

De eerste steen werd gelegd door H.J. Nijenhuis

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

image015

De eerste steen werd gelegd door H.J. Nijenhuis

Foto uit collectie D.J.

 

image016

De Kerk en Pastorie opname in 1953, inwijding van de nieuwe kerk is op 15-12-1951

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

image017

Foto uit collectie fam. Oldenboom

 

image018

Het nieuwe interieur

Foto uit archief Nederlands Hervormde Kerk uit Halle

 

image019

Foto van de Ned. Hervormde Gemeente Halle

 

image020

Foto van de Ned. Hervormde Gemeente Halle

 

image021

Foto van de Ned. Hervormde Gemeente Halle

 

image022

De hervormde kerk van Halle werd in de vijftiger jaren gebouwd en eind
zeventiger jaren van de vorige eeuw voorzien van een toren met klokkenstoel

Foto uit gemeente kwartet Zelhem

 

image023

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

image024

Deze ansichtkaart is verstuurd in 1990

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

image025

Opname uit 2006

Foto uit collectie Bennie Eenink

 

image026

De spreekstoel in 2005

Foto uit De Ned. Hervormde Gemeente Halle sinds 1858

 

image027

Orgelfront en spreekstoel

Foto uit De Ned. Hervormde Gemeente Halle sinds 1858

 

image028

De stoelen voor de banken tegenover de spreekstoel

Foto uit De Ned. Hervormde Gemeente Halle sinds 1858

 

image029

Foto uit 2012 door T. Sanders

 

image030

Foto uit 2012 door T. Sanders

 

image031

Foto uit 2012 door T. Sanders

 

image032

Foto uit 2012 door T. Sanders

    

Dominees in Halle, meer informatie bij dominees
 

1858 - 1865 Hoeve, Johannes Nicolaas van der
1866 - 1872 Kuile, G.H. ter
1873 - 1885 Sijll, R. van
1886 - 1890 Pierson, J.L.
1891 - 1893 Broek, Jan Jacob van den
1896 - 1899 Posthumus Meijes, G.
1899 - 1911 Geuverneur, J.
1912 - 1917 Heldring, O.G.
1917 - 1925 Plooij, Fr. H.
1926 - 1933 Goedhart, D.C.
1933 - 1943 Troelstra, R.C.G.
1943 - 1947 Harzheim, J.H.
1947 - 1952 Veen, J.
1952 - 1957 Eggink, J.G.H.
1957 - 1968 Heij, A. van der
1969 - 1975 Ribbink, J.
1976 - 1981 Adolfsen, J.
1982 - 1988 Doornweerd, H.W.
1981 - 1994 Betting, H.R.
1994 - 2000 Verhoef, P.
1996 - 2002 Flobbe, C.
2000 - 0000 Jong, W. de
2003 - 0000 Brandenburg, F.W.
0000 - 2018 Meijl-Buitink, M.