Achter de Coulissen

Fotokroniek 288 pagina’s en 300 foto’s van de gemeente Hengelo Gld. in de jaren 50.

Uitgegeven, Hengelo juli 2010 door W.J.M. Hermans.

www.uitgeverijhermans.nl

€15,00