In 2004 is een inventariserend Archeologisch Veldonderzoek gedaan aan de Spalstraat 45 in Hengelo, door Synthegra Archeologie BV.

Onderzoekgebied 1Het onderzoekgebied op een historischekaart uit 1865
zuivel 9
Het gebied bij de voormalige Zuivelfabriek.

Hieronder de link van het rapport.

Synthegra_2004-066_1.pdf