Klein Niessink, 't Gooi - Adres en Bewoning

Aan dit artikel werkten mee:

J.D. Lettink:

webregistratie, algemeen boerderijonderzoek, met specialisatie kadastergegevens en kaarten, oude huisnummering en burgerzaken vanaf 1820. 

I. Kroesen-Engelen:

oude foto’s en algemeen onderzoek, specialisatie kadastergegevens, oude  huisnummering en burgerzaken vanaf 1820.

H. Schuppers-Demming:

oude foto’s en algemeen onderzoek, genealogie en burgerzaken vanaf 1820. 

R.J.J. Weetink:

genealogie en oude geschriften.

S. Postma:

transcripties oude akten.

H.M. Somsen:

webregistratie, algemeen onderzoek. ©www.oudhengelo.nl

 • Huidig adres: onbekend
 • Oudste vermelding: 1499/ 1500 ('Rekening der schatting', bron: Gelders Archief)
 • Oude benaming boerderij: Cleijn Nijsin(c)k, Kleijn(e) Niesink, Cleine Nienhusinck, Nyenhysinck
 • Behoorde tot de: Dunsborger- en Hattemermarke
 • Broodlevering: op deze boerderij rustte de plicht tot het jaarlijks leveren van een brood aan de Muldersfluite.
 • Staat in wijk: 't Gooi
 • Detail uit kadastrale kaart van 1832 (L.C. Machen):

   

   

  1825 Lansink Verz.pl.Kad. RCE

  1825 Kadastraal verzamelplan. Klein Niesink moet in dit gebied hebben gestaan,
  afgaande op de volgorde van boerderijnamen in de 'Verpondingen' (tussen Lansink
  en Groot Geltink (= Tiller) en Klein Geltink). Bron RCE.

Laatst aangepast op woensdag 26 december 2018 21:14