Familie A. Meijers Hengelo en Doesburg

Grootouders:
Aäron Meijers, *Goor 12-6-1883, op 2 mei 1943 gearresteerd in Markelo, waar ze geruime tijd ondergedoken hadden gezeten, vermoord 14-5-1943 Sobibor, 59 jaar, veehandelaar en slachter, lompenhandelaar, handel in huiden van koeien voor de lederindustrie, konijnen en mollenvellen voor de bontverwerking.
Aäron Meijers, tr. Rebecca Jacobs, * Hengelo Gld. 1-10-1881, op 2 mei 1943 gearresteerd in Markelo, vermoord 14-5-1943 Sobibor, 61 jaar.


Huis aan de REGELINKSTRAAT BLZ 218 WL

Het huis aan de Regelinkstraat 15. Foto: W. Luimes.

Kinderen:
Leo Meijers * Hengelo Gld. 23-11-1911, vermoord 20-4-1943 Voerendaal Limburg

Jaap Meijers * Hengelo Gld. 11-6-1912 heeft de oorlog overleefd
Rosa Meijers * Hengelo Gld. *1913, overleden 1985
Marianne (Nanny) *1915, heeft de oorlog overleefd

Aäron Meijers trouwde in op de Polsbroek, Dorp 62, bij zijn schoonvader Jacob Jacobs 1838-1924, ook slachter, zijn schoonmoeder Rachel Jacobs-Wijler 1840-1911 en weduwnaar opa Samuel Jacobs 1841-1911.
Op 10 juni 1916 vraagt Aaron Meijers vergunning tot oprichting van een bergplaats voor huiden, beenderen en lompen.
Op dit perceel werkten de familie Jacobs/Meijers zonder vergunning en omwonenden klagen al jaren van de stank van het slachtaval en het drogen van de huiden voor de leerlooierij. Alleen als het vlees bestemd voor de worstfabriek, gescheiden wordt opgeslagen van de lompen en huidendrogerij in een aparte bergplaats kan een vergunning worden verleend. Op 27 juli kreeg Aaron zijn vergunning.
Naast het slachten van vee, stopte hij zakken voor molenaars en boeren, die hij met een transportfiets bij zijn klanten ophaalde en hersteld weer terug bracht.
Hun kinderen gingen naar de Openbare Lagere School en waren later actief bij voetbal vereniging Pax.


pag 80 Meijers
1931 Pax met o.a. Jaap en Leo Meijers. Foto W. Luimes.

 

Ook de zangvereniging Excelsior had joodse leden in het koor, Jaap Meijers en M. Philips. 

Zangver. Exelsior 1936Zangvereniging Exelsior tijdens een concours in Wijhe op 1 juni 1936. Foto W. Luimes.  

 

Op 6 september 1924 bracht H.M. Koningin Wilhelmina de Achterhoek en kwam ook in Hengelo, waar de jonge Rosa Meijers *1913 haar namens de Israelitische Gemeente bloemen mocht aanbieden.

Leo Meijers *1911-1943, besloot met zijn verloofde Alie Frankenhuis, * Hengelo (O) ca. 1913-1943, in 1943 samen te vluchten naar Zwitserland maar werden door een boer die hun onderdak zou verlenen verraden en in Voerendaal in een droge put vermoord gevonden, beide kelen doorgesneden. Voor 15 gulden verradersloon!!

Krant art. Leo Meijers vermoord WH Leo Meijers uitsnede blz 107 WH
Krantartikel  over de moord op Leo Meijers en Alie Frankenhuis. Foto
W. Hermans
Leo Meijers Foto: W. Hermans


Jaap Meijers *1912-1957, veehandelaar en opkoper van allerlei huiden, vervoerde de opgekochte kalveren in een jute zak die hij met zijn transportfiets naar huis nam. Hij trouwde in 1942 met Jeanette Spier * Hengelo (O) 26-2-1907, en samen gingen ze aan de Vordenseweg 8 wonen, maar moesten al snel onderduiken.
Jaap en Jeanette zaten samen met zus Marianne (Nanny) en haar man Henri Meijers en Herman van Coevorden uit Rotterdam en Eduard Denneboom uit Enschede en nog een onbekende persoon, ondergedoken in een varkenskot op de boerderij van de familie Rupert aan de Spinnersweg tussen Hengelo en Borne in.
Jeanette Meijers-Spiers werd opgepakt en samen met Herman van Coevorden en Eduard Denneboom en de andere onbekende persoon gefusilleerd op vliegveld Twente in september 1944.

Jaap Meijers overleefde de oorlog en hertrouwde in 1945 met de weduwe Clara Roet-van Leeuwen * Amsterdam 9-1-1914, wiens man Meijer Roet in 1943 in Auschwitz werd vermoord. Hun dochtertje Linie werd bijna 5 jaar lang bij een familie in Oud Zuilen schuilgehouden.Clara Meijers van Leeuwen en Linie Roet blz220 WL Foto Clara Meijers-van Leeuwen met dochter Linie in de Spalstraat in Hengelo. Foto Wim Luimes, Hengelo in woord en beeld.

Omdat zijn ouders Aaron Meijers en Rebecca Meijers-Jacob niet terug keerden uit Auschwitz, stond het huis aan de Regelinkstraat 15 leeg en gingen Jaap Meijers en zijn tweede vrouw Clara er na hun huwelijk in 1945 wonen, en werden zoon Leo en dochter Edith geboren. 

 

Jaap en zijn tweede vrouw Clara van Leeuwen Jaap en zijn tweede vrouw Clara van Leeuwen. Foto. W. luimes

De boerderij verkeerde toen al in slechte staat en had geen wateraansluiting zodat ze water moesten halen bij de buurman smid Horstink. De boerderij aan de Regelinkstraat 15 werd in 1956 onbewoonbaar verklaard.
Jaap en Leo Meijers blz 187 WHJaap Meijers met zoon Leo. Foto: W. Luimes. 

 

1950 Kleuterschool Wim Luimes

 Kleuterschool in 1950 met Leo Meijers, zoon van Jaap Meijers, geboren na 1945. Foto: W. Luimes.

 

Rond 1954 betrok de familie Jaap Meijers een woning aan de Kervelseweg 21, eerst bewoond door C. Westervoorde, die ze uitbreidden met een nieuwe garage met daarachter een stal. 

Leo Edith en neef Rafi Meijers 1957 219 WL Foto 1957  W. Luimes, Leo en Edith Meijers en neef Rafi Meijers, *1947, zn. van Nanny en Henri Meijers, Kervelseweg 21.

Jaap Meijers overleed in 1957 op 45-jarige leeftijd aan longkanker en werd als laatste begraven op het Joodse kerkhof, voordat het op 1 maart 1965 geruimd werd. De stoffelijke resten werden overgebracht naar het grote Joodse Kerkhof in Zutphen. Zijn tweede vrouw Clara Meijers-van Leeuwen, overleed in 2003. 
Leo Meijwers Hurricanes blz 180 WLLeo Meijers rechts op de foto, met de "Huricanes" tijdens een optreden in 1963 in Eibergen. Foto: W. Luimes.
Leo en Jaap Meijers blz 61 WH Links Leo en rechts Jaap Meijers . 1942 Foto W. Hermans.

Rosa Meijers, *1913-1985, trouwde met Meijer Groen uit Zutphen waar ze een papiergroothandel runden, hun waren verkochten ze in de gehele Achterhoek. Meijer Groen zette zich veel in voor de Joden in Nederland en zat in allerlei besturen, ondermeer als voorzitter van de Joodse Gemeenschap in Zutphen.

Omdat Meijer Groen een vooraanstaand figuur was binnen de Joodse gemeenschap werden hij en zijn vrouw Rosa Meijers opgepakt en in Theresienstadt, een model concentratiekamp, ondergebracht. Het kamp werd in 1945 door de Russen bevrijd. Na hun bevrijding gingen ze terug naar Zutphen naar de Berkensingel 13, waar ze 3 dochters kregen:  Marianne, Betty en Belia Groen.
Rosa overleed in 1985. Meyer Groen emigreerde enkele jaren later naar Israel, waar ook zijn dochter Belia woont.
Berkel singel 13 Zutphen Berkelsingel 13 in Zutphen. Foto Google.

Marianne ( Nanny *1915) trouwt 6-4-1940 in Hengelo met Henry Meyers uit Doesburg (*13-12-1911- †27-4-1970 Arnhem).

Henry was de zoon van Abraham (Bram) Meijers * Goor 31-10-1885, vermoord 16-10-1941 Mauthausen en zijn eerste vrouw Minka Bregman *25-9-1886 in Doretchin, Rusland, dochter van Hersch Judelef Bregman en Sara Rescha Moroschowna.  Zij waren getrouwd op 20-03-1911 te Zierikzee.

Minka Bregman (de eerste vrouw van Abraham Meijers) is overleden op 7-3-1923 in Doesburg en begraven op de inmiddels geruimde begraafplaats aan de Kraakselaan. Zij woonden Roggestraat 12, Doesburg. Hier zijn twee stolpersteine geplaatst.

Andere zonen uit het eerste huwelijk van Abraham en Minka Meijers-Bregman waren;

Henry (Harry) * Doesburg 1911.

 

Henri Harry Meijers 1911 Doesburg J 96x128
Henri-Harry Meijers. * te Doesburg.

Lion Isaak Meijers *28-16-1917 Doesburg, vermoord op 28-6-1945 door Extern Kommando Gleiwitz Dld. 

Abraham Meijers Goor Johanna Meijers Walg

Abraham Meijers geboren in Goor.

Johanna Meijers-Walg

Het tweede huwelijk van Abraham Meijers was met Johanna (Jo) Walg *8-6-1888 Culenborg, vermoord op 7-5-1943 Sobibor, dochter van Simon Isaac Walg *12-1- 1853 Culemborg en Aaltjen Wijzenbeek *27-1-1852 Culemborg, overleden 1920 Culemborg. Jo Walg kwam in 1924 van de Tollenstraat 29 Culemborg naar Doesburg en trouwde Abraham Meijers.

 

Na het overlijden van zijn vrouw Aaltjen Wijzenbeek in 1920 bleef Simon Isaac Walg nog enige tijd vleeshouwer aan de Tollenstraat 29 in Culemborg, maar kwam in 1938 samen met zijn ongehuwde dochter Rosetta *16-4-1882, vermoord op 23-4- 1943 Sobibor, naar Doesburg waar ze aan de Bresstraat 24 gingen wonen, waar vader overleed op 25-2-1942.  De dochter Rosetta *1882 overleed in 1943.
download rouw advertentie Isaac Simon Walg Doesburg

Zowel de ouders van Abraham Meijers als de vader van Johanna (Jo) Walg zijn in Doesburg komen wonen.

Trouwfoto Blz 219 WL kopie

Op de trouwfoto 1-6-1940 van Henry Meijers  met Marianne/Nanny Meijers. Rechts naast het bruidspaar staan de ouders van Nanny, Rebecca en Aaron Meijers, daarnaast staan de ouders van Henry, Jo en Bram Meijers uit Doesburg. Geheel links staan de halfzusjes Alida(Ali) en Mariana Rosa (Nanny, Marianne) Meijers, uit het tweede huwelijk van hun vader Abraham Meijers  en Jo Walg.

De vaders, Abraham Meijers en Aaron Meijers, beide broers kwamen uit Goor en zijn zonen van Levi Meijers *13-10-1842 Goor, overleden 23-6-1918 Doesburg en Marianna Oppenheimer * ca. 1848 Goor, overleden 13-10-1908 Doesburg. Hier trouwden dus neef en nicht. Foto. W. Luimes.

Rebecca Meijers Jacob met Nanny links en Rosa 218 WLRebecca Meijers-Jacob met Nanny links en Rosa. Foto. W. Luimes.

Alida (Ali) Meijers *3 -3-1925 dook in de oorlog onder in Friesland bij de familie de Jong die hiervoor na de oorlog een onderscheiding kreeg. Ali Denneboom-Meijers † 24-8-2014 in Zwolle als vrouw van Menno Denneboom.

de jong family xuy95wat medium T he Righteous Among The Nations
De familie de Jong in Friesland

De onderscheiding  The Righteous Among The Nations.

(De Rechtvaardige onder de Volken)

Henry en Nanny, neef en nicht, gaan in Hengelo (O) wonen omdat Henry aan een school in Borne verbonden is. In de oorlog werd het door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming  op 1 november 1941 verboden voor joden om les te geven of te ontvangen op een school. Zowel Rosa Meijers als zwager Henry Meijers waren joodse leerkrachten, dus werden ontslagen. Daarom werden er voor joodse kinderen speciale Joodse scholen opgericht.

Op 6 april 1941 werd zoon Awraham (Bram) in Hengelo-Ov. geboren en opa Aaron Meijers ging als zeer trotse opa met zijn fiets en een handbel door het dorp Hengelo om iedereen van dit heugelijk feit op de hoogte te brengen. Deze vreugde was van korte duur, want kleine Awraham (Bram) moest onderduiken bij ds. Pieter Baan Muller in de pastorie in Nijverdal, van de Vrije Evangelische Gemeente. Daar werd hij liefdevol opgenomen als de jongste zoon in een gezin met dochters, waar hij twee en half jaar bleef.ds Pieter Baan Muller Hellendoorn Ds. Pieter Baan Muller uit Hellendoorn in 1943. Foto Oudh. Ver. Hellendoorn.

Een jaar voor het einde van de oorlog lag de pastorie in de vuurlinie. Het gezin Muller vluchtte naar de buurtschap De Pixen bij Hellendoorn, waar het onderdak vond bij boer Piet van der Schee.

Toen het buurtschap De Pixen bij Helledoorn op de verjaardag van kleine Bram, 6 april 1945 werd bevrijd, kwam zijn moeder hem weer halen. Zijn ouders waren in 1942 ondergedoken  bij een boer in Twente, waar moeder Marianne (Nanny) zich uit gaf als Marie uit Scherpenzeel en actief deelnam aan het verzet, waarbij ze ter vergeefs probeerde zowel haar ouders als schoonouders te redden van deportatie naar de concentratiekampen. Na de bevrijding werd Rafael (Raf of Rafi) * Doesburg 1948 geboren .

De familie Henry Meijers woonde in Doesburg aan de Dierensedijk, later gemeente Ellecom.
Dierensedijk 2 4 6 8 Doesburg later EllecomDierensedijk  2-4-6-8 Doesburg. Foto : R Rabeling.

Vader Henry Meijers werd na de oorlog vertegenwoordiger. Henry Meijers was in de hele regio tevens bekend als dansleraar. Moeder Nanny Meijers-Meijers had een hengelsportzaak aan de Roggestraat 13 in Doesburg. 
Raf Meijers Hengelsportartikelen omstreeks 1980Roggestraat 13 de hengelsportzaak van Henry Meijers en Nanny Meijers-Meijers.
Foto coll.: Rinus G.M. Rabeling.
Meijers Doesburg 001Henry Meijers en Nanny Meijers-Meijers voor hun hengelsportzaak in Doesburg. 
Foto coll.: Rinus G.M. Rabeling.

Meijers 002 foto RRNanny Meijers-Meijers voor de hengelsportzaak in Doesburg. Foto coll.: Rinus G.M. Rabeling
Roggestraat 13 Doesburg google 2018 Dit pand is thans een onderdeel van Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg. Foto: Google 


Nanny had van de oorlog twee trauma’s overgehouden, angst voor ratten en een ernstige vorm van claustrofobie, die haar uiteindelijk fataal zou worden. Toen ze na een staaroperatie in Velp 1986 bij kwam uit de narcose dacht ze dat een SS-arts in witte jas en grote laarzen bij haar bed stond. Op weg voor een vervolg staaroperatie in het Wilhelmina Ziekenhuis in Doetinchem kreeg ze een hartaanval. Puur uit angst.

Awraham (Bram) Meijers *6-4-1941 werd journalist bij o.a. Joods Journaal en Villa d’Arte, hij woont dan in Amsterdam, Raphael Menachem (Raf of Rafi) Meijers werd leraar Nederlands en woont in Amsterdam. www.oudhengelo.nl

Aan dit artikel van Oud Hengelo werkten mee:  
E. Somsen Lieverdink:  Onderzoek Hengelose Joodse geschiedenis.
Rinus Rabeling:  Informatie Doesburgse Joodse familie en foto's .
H.M.Somsen:  Website opmaak en foto's