Op den Goye: Hengel en Zellem.                                                                    

 

www.oudhengelo.nl

Aan dit artikel werkten mee:  
Jarrich Renema:  Onderzoeker.

R.J.J. Weetink:

 Onderzoeker.
J.D. Lettink:  Kadaster gegevens en oude kaarten.
S. Postma:  Transcripties en oude akten.
H.M. Somsen:  website opmaak.

  
Wijk Gooi; huisnummerletter C

1825 Gooij
Uitsnede van een verzamelplankaart waarin het gebied het Gooy in 1825.

 

Zelhem en Hengelo op het Gooi
door Dr. J.S. van Veen. via nevenstaande link: Gooi-Gelre_1900-33-37.pdf

Onderzoekers die met vroege archivalia over Hengelo (G) en Zelhem te maken krijgen komen daarin nog wel eens de uitdrukking "opten Goye" tegen. (Zie bv. OTGB 96.16.) Hedendaagse of zelfs historische kaarten raadplegend zal men dan vlug geneigd zijn te denken dat de buurtschap Gooi aan de westelijke grens tussen de gemeenten Hengelo en Zelhem bedoeld wordt. Die interpretatie is in de meest letterlijke zin te eng. "Goye" is in ver vervlogen tijden de aanduiding geweest van de gehele landstreek waarin zich o.a. de dorpen Hengelo en Zelhem hebben ontwikkeld. Vandaar dat men oude aanduidingen ontmoet als "Henguloe opten Goye" of "Selhem opden Goye". Het toevoegsel dat men tot in de zestiende eeuw in de archivalia ruim aantreft, verdwijnt in het begin van de zeventiende eeuw geleidelijk uit de boeken. Men zou kunnen zeggen dat het gebied dat de naam "het Goij" draagt in de loop der eeuwen is gekrompen tot de huidige buurtschap, die in de vorige eeuw ook nog een veer heeft moeten laten toen het dorpje de Keijenborg ontstond. Waarom we hier Hengelo telkens het eerst noemen? Omdat "Hengel en Zellem" in een gedeelte van de Graafschap een vaste uitdrukking is. Als men zegt: "ik bun Hengel en Zellem af ewes" dan bedoelt men dat men al het mogelijke gedaan heeft.

Bron: Op den Goye: Hengel en Zellem (OTGB 96.117 ) door Jarich Renema. Datum: 08-04-2013.


Land van Gooi, ’t Goy, het Gooi Datum: 14-03-2006.

Bron: blz 60/61 van Willy H. Heitling, de Achterhoek, kris kras langs Berkel en Slinge

Verhaal over streek, gouw Hamaland op de rechter IJsseloever. Vermoedelijk afkomstig van de Chamaven, die in de 4e eeuw in de Franken zijn opgegaan. Verbinde schakel tussen landen en volken nadat Karel de Grote het hele Saksische gebied had veroverd. Grenzen lagen zo vast dat ze de inlijving van de Saksen in het Frankische rijk hebben overleefd. Het kleine land van Gooi , dat de kerspels van Hengelo en Zelhem omvatte was aan alle kanten door bossen omgeven, die het tegelijkertijd scheidden van het dal van de IJssel. Het land van Gooi vormde het uiterste punt van het bisdom van Munster. In 1252 was het nog als bestanddeel van het graafschap Lohn leenhorig aan de bisschoppen van Munster. In 1242 kreeg de graaf van Gelre het van de bisschop in leen.


huizen Bekveld en GooiDetailkaart Wikipedia over het tegenwoordige Gooi.
Locatie van Gooi en Bekveld in de gemeente Bronckhorst

 

Coördinaten:

 52° 3′ NB, 6° 16′ OL

Inwoners (2013):

 350 Samen met Bekveld

 

Gooi is een landstreek en een buurtschap in de provincie Gelderland in de gemeente Bronckhorst.

Landstreek 't Gooi

De landstreek besloeg het gebied van de voormalige gemeenten Zelhem en Hengelo in de provincie Gelderland. In de Middeleeuwen was het in het bezit van de hertogen van Gelre.

Buurtschap Gooi

Na de Middeleeuwen ging de naam over op een buurtschap. De buurtschap Gooi ligt ten noordwesten van Keijenborg en ten westen van Hengelo, aan de weg naar Steenderen. Tot 1 januari 2005 was de buurtschap een deel van de gemeente Hengelo (Gelderland).

In 1650 valt ook Keijenborg onder de buurtschap ('t) Gooy, terwijl Bekveld als zelfstandig genoemd wordt. Vanaf 1938 wordt Keijenburg als zelfstandig dorp genoemd.

In 1840 telde het gehucht Gooi 107 huizen en 677 inwoners. Anno 2010 telden de buurtschappen Gooi en Bekveld samen 135 huizen en 360 inwoners. 
Dit inwoneraantal bedroeg in 2013 nog 350. Gooi heeft geen kern, alleen verspreide huizen.