Namenlijst

 Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak

Naam:   B.A. Derksen 
Geboortedatum:   08-10-1926
Geboorteplaats:   Hengelo
Vertrekdatum:     Aankomst Amsterdam op 24-02-1950 met troepentransportschip Pasteur.
Gelegerd in:   Veldpost Medan, Nederlands Oost Indië.
Legeronderdeel:   Ost. Cie-2e Div. 4e regiment stoottroepen Carrierpel.
Rang en functie:   Dpl. soldaat
Leger no.:   26.10.08.071
Overleden:   
Opmerkingen:   D69

 

 

Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee: www.oudhengelo.nl
H.M. Somsen: onderzoek en foto’s
H.M. Somsen: website opmaak

 

Naam: Th. G.A. Groot Bruinderink, 
Geboortedatum:  
Geboorteplaats:  
Vertrekdatum:  03-10-1946 a/b "Tegelberg" Aankomst Batavia 29-10-1946
Vertrek Batavia:  12-11-1949 a/b "Johan van Oldenbarnevelt, aankomst Amsterdam 06-12-1949
Gelegerd in:  
Legeronderdeel:  1e bataljon van het 3de Regiment Infanterie 3-6 Regiment Veld Artillerie. Ingedeeld bij 2e Inf. Brigade Groep, V-Brigade, of T-Brigade in Magelang 
Rang en functie:  
Overleden:  
Opmerkingen:  
   St. Jansstraat 5?

CDivisie1 VBrigade metaal
Embleen C-Divisie Embleem V-Brigade

 

 De afdeling was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Na aankomst te Batavia werd de afdeling gelegerd te Mr. Cornelis. Na het vertrek van de Britse troepen uit Batavia werd de afdeling verplaatst naar Depok. De F-batt. was van januari tot maart 1947 gelegerd te Goenoeng Sindoer en Tjiseng. Op 8 juni werd de afdeling toegevoegd aan de V-Brigade en gelegerd in Tjimahi. Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, vuurde de afdeling voor aanvang van de opmars op Republikeinse versterkingen te Tjileuni. De volgende dag werden de batterijen gelegerd te Tjileuni en Tandjoengsari. Op 29 juli trok de afdeling in navolging van de infanterie op naar Cheribon. Een dag later werd de afdeling verplaatst naar Tegal en kon men direct aansluiten in de colonne van de V-Brigade die met de meeste spoed Poerwokerto moest bezetten. Na een zware en moeilijke tocht over smalle bergwegen en wankele bruggen bereikte de afdeling op 31 juli Soekaradja. Samen met Inf.V.KNIL ("Andjing Nica") trok de afdeling verder en bezette op 4 augustus Gombong.

 
Na de 1e politionele actie bleef de afdeling gelegerd te Gombong en werd ingezet bij vele zuiveringsacties, zoals op 19 oktober de grote Brigadeactie naar Karanganjar, in Republikeins gebied. Bij deze actie werd een grote hoeveelheid explosieven buitgemaakt en vernietigd. De afdeling werd niet alleen ingezet bij Inf.V.KNIL maar ook bij 1-5 RI en 1-9 RI van de V-Brigade. Als gevolg van de toenemende infiltratie van de TNI in het bataljonsvak van 3-11 RI bij Tegal werd de F-batt. begin 1948 gedurende enige weken aan 3-11 RI toegevoegd en gelegerd in Balapoelang. Na maart 1948 trad er een periode van rust in. Tegen het eind van 1948 nam de onrust weer toe.

 Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, was de afdeling ingedeeld bij de W-Brigade. Samen met Inf.V.KNIL en andere hulpwapens werd een colonne geformeerd die de opmars inzette naar Preboem. Op de tweede dag ging de opmars verder naar Poerworedjo waar de afdeling werd toegevoegd aan de T-Brigade. Op 23 december bereikte de afdeling Magelang. Na de 2e politionele actie brak er een zware tijd aan. Naast de zuiveringsacties werd de afdeling ook ingezet voor treinbewaking, patrouilles per railjeep en convooibeveiliging op de wegen naar Semarang en Jogjakarta om de infanterie te ontlasten. Op 28 en 29 juni 1949 werd er door de afdeling, in verband met de ontruiming van Jogjakarta, een bewakingsstelling betrokken. Na het 'Cease Fire', op 10 augustus keerde de rust geleidelijk weer terug. Op 7 september werd de afdeling afgelost en gelegerd in Semarang. Op 14 oktober werd de afdeling overgebracht naar Batavia in afwachting van vertrek.

 

    Op dit moment hebben we hier helaas nog extra gegevens over. Graag uw medewerking. Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak

Naam:  J.W. Wullink
Geboortedatum:   
Geboorteplaats:   
Vertrekdatum:   
Gelegerd in:   
Legeronderdeel:   
Rang en functie:   
Leger no.:   
Overleden:   
Opmerkingen:   1947

 

Op dit moment hebben wij hier helaas nog geen gegevens over. Graag uw medewerking.

 Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak

Naam:  Hendrikus Lambertus Wassink
Geboortedatum:   18-03-1925
Geboorteplaats:   Hengelo
Vertrekdatum:   
Gelegerd in:   
Legeronderdeel:   
Rang en functie:   
Leger no.:   25.03.18.
Overleden:   05-06-1992
Opmerkingen:   1947 (Varsselseweg 39)

 


Op dit moment hebben wij hier helaas nog geen gegevens over.  Graag uw medewerking.

 Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak

Naam:  H. Tijdink
Geboortedatum:   
Geboorteplaats:   
Vertrekdatum:   
Gelegerd in:   
Legeronderdeel:   
Rang en functie:   
Leger no.:   
Overleden:   
Opmerkingen:   1947

 

 Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak

Naam:  H. Sixma Baron van Heemstra
Geboortedatum:   
Geboorteplaats:   
Vertrekdatum:   
Gelegerd in:   
Legeronderdeel:   
Rang en functie:   
Leger no.:   
Overleden:   
Opmerkingen:   1947

 


Op dit moment hebben wij hier helaas nog geen gegevens over.  Graag uw medewerking.

 Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak

Naam:  Th. J. Nijenhuis
Geboortedatum:   
Geboorteplaats:   
Vertrekdatum:   
Vertrekdatum:   Aankomst in Amsterdam op 8 december met de Johan van Oldenbarnevelt
Gelegerd in:   
Legeronderdeel:   
Rang en functie:   
Leger no.:   
Overleden:   
Opmerkingen:   1947 Woonde Hummeloseweg 8


Op dit moment hebben wij hier helaas nog geen gegevens over.  Graag uw medewerking.

 Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak
E. Somsen-Lieverdink:  Tekst verslag digitaliseren.

Naam:  L. Meulenbrugge
Geboortedatum:   
Geboorteplaats:   Hengelo Gld. 1925
Vertrekdatum:   Amsterdam, 8 oktober 1946 met de Bloemfontein
Vertrekdatum:   Batavia 4 november 1949 met de Tabina.
Aankomst 3-12-1949
Gelegerd in:   
Legeronderdeel:   Garde Regiment Jagers /3e Bataljon- 7 December -Divisie
Rang en functie:   
Leger no.:   25.03.15.
Overleden:   Doetinchem 2004
Opmerkingen:   Woonde Ruurloseweg 4

 Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak

Naam:   H.F. van Hoogstraten
Geboortedatum:   
Geboorteplaats:   
Vertrekdatum:   
Gelegerd in:   
Legeronderdeel:   
Rang en functie:   
Leger no.:   
Overleden:   
Opmerkingen:   1947

 

Op dit moment hebben wij hier helaas nog geen gegevens over.  Graag uw medewerking.

 Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee:  www.oudhengelo.nl
 H.M. Somsen:  onderzoek en foto's
 H.M. Somsen:  website opmaak

Naam:   F. Hollander
Geboortedatum:   
Geboorteplaats:   
Vertrekdatum:   
Gelegerd in:   
Legeronderdeel:   
Rang en functie:   
Leger no.:   
Overleden:   
Opmerkingen:   1947


Op dit moment hebben wij hier helaas nog geen gegevens over.  Graag uw medewerking.