DE WEBSITE IS NOG IN ZIJN OPBOUWFASE, MAAR U KUNT GERUST ALVAST EEN KIJKJE NEMEN Website in opbouw

Diversen

  www.oudhengelo.nl
Samenstelling, foto's en opmaak:  H.M. Somsen
Informatie:  Irma Kroesen-Engelen                                       De Klepperman, dorpsomroeper en nachtwacht


De dorpsomroeper begon luidkeels en met veel kabaal met zijn aankondiging: Boeren, Burgers en Buitenlui. Hij was de brenger van het goede en het slechte nieuws. Het konden ook mededelingen zijn van het gemeentebestuur of reclameboodschappen. Wanneer er een noodslachting plaatsvond, ging de omroeper met bekken of bel door het dorp om te verkondigen dat er een extra pondje vlees te halen was bij het noodslachthuis.


Klepperman foto Gerard BretveldKlepperman Gerard Bretveld.

Ludger geschiedenis en zijn kerkje in Zelhem.


Samenstelling Harry Somsen.

Historie.
Na de doop van de Frankische koning Clovis (496) in Reims door bisschop Remiqius, begon het christianiseren van de Franken, eerst ten zuiden van de taalgrens in België. De daar wonende Franken werden geromaniseerd. Tientallen jaren later verspreidde het christendom zich in de noordelijke delen van het Frankenland tot aan de Rijn. Zendelingen als Amandus en Bravo trokken door deze streken. De Franken kregen politieke en militaire steun van de hofmeiers, de eerste ministers, die in feite de macht uitoefenden. Zo’n Frank was ook Lambertus (635-705), de bisschop van Maastricht, vriend van Willibrord en missionaris onder de heidense Toxandrieës, die in Luik vermoord werd. De moord was het gevolg van een ruzie tussen Pepijn 2e van Herstal en Lambertus die het overspelige gedrag van Pepijn 2e met Alpais veroordeelde en die hem op zijn huwelijksontrouw wees (Dat had hij niet moeten doen!). Al snel na zijn dood werd hij in Luik als martelaar vereerd. Zijn opvolger Hubertus kreeg twaalf jaar later een ingeving om Lambertus die in Maastricht begraven was, naar Luik over te brengen en te verheffen. De verheffing vond plaats op 31 mei 716 of 718 en gold in die tijd als een heiligverklaring. Op de heiligenkalender werd zijn naamdag op 17 september gezet. Op deze kerkelijke heiligendag werden in Zelhem de honing- en tinsgelden betaald (belasting) en een markt gehouden, die later uitmondde in de Zelhemse kermis. Meer informatie over Sint. Lambertus, in het boek 12 Eeuwen Lambertikerk, hoofdstuk 1 en 2 door Gerrit Rijsdorp, te lezen op deze website onder de Marken om Zelhem.

Beschrijving van Ludger uit de 2e vita.

Door Job de Gelder. 

Er zijn over Ludger 3 vita’s =levensbeschrijvingen geschreven. De 2e vita is omstreeks 1030 voorzien van 23 miniaturen. Twaalf hiervan worden hier in beeld gebracht. De vita’s geven niet altijd een juist historisch beeld van de heilige. Maar daar waren ze ook niet voor geschreven. Het eigenlijk doel was om de heilige te verheerlijken en alle lof toe te zwaaien.

1 Liafburg De redding van Ludgers moeder:Brandweer-links

Aan dit artikel werkten mee:                                                                    www.oudhengelo.nl

H.A.G. Boerman, Zutphen

Onderzoeker brandweer zaken
H.M. Somsen.  Website opmaak


Hieronder diverse waardevolle links naar artikelen die betrekking hebben op de brandweer.Enkele feiten uit de brandweerhistorie van Hengelo (Gld.)  Intro.

Door H.A.G. Boerman                                                                                         www.oudhengelo.nl

HV OH 001 31 5 2010 groepsfoto met museumvoertuig 805 De vrijwillige brandweer van Hengelo (Gld.) op 31 mei 2010 voor de Bedford QL, de tankautospuit uit 1951. In eerste instantie kreeg deze TS het nummer TW2, later vernummerd als 805 en wordt als museumvoertuig in rijvaardige toestand bewaard en gekoesterd. Foto: collectie BHG.Enkele feiten uit de brandweerhistorie van Hengelo (Gld.) 2000 – heden

Door H.A.G. Boerman                                                                                www.oudhengelo.nl 

   

Maandagavond, oefenavond van de brandweervrijwilligers van Hengelo. De kazerne aan de Iekink op 2 juni 2014. Foto: auteur.Enkele feiten uit de brandweerhistorie van Hengelo (Gld.)  1940 – 1999

Door H.A.G. Boerman                                                                                        www.oudhengelo.nl

 

HV OH 042 c8a hup pic 09

Een Chevrolet C8A (HUP) aan het front ergens in Europa in 1943. Een dergelijk voertuig werd op 24 oktober 1946 als brandweervoertuig in dienst gesteld. Ook de brandweer in Steenderen zou zo’n voertuig ontvangen. Foto: collectie auteur.


Enkele feiten uit de brandweerhistorie van Hengelo (Gld.)  1900–1939

Door H.A.G. Boerman.                                                                                 www.oudhengelo.nl

HV OH 036 HV 258
Met een dergelijke handbrandspuit moest men zich vroeger zien te redden wanneer er brand was. Deze demonstratie werd gegeven bij de viering van 300 jaar paardenmarkten in Hengelo in september 1958 tijdens een ‘historische brandblussing’. Foto: collectie auteur.

 

Enkele feiten uit de brandweerhistorie van Hengelo (Gld.) 1677-1899

Door H.A.G. Boerman.                                                                                    www.oudhengelo.nl  

OH 002 Line up voertuigen 2010 foto HB

Een line up van de brandweervoertuigen van Hengelo voor de kazerne aan de Iekink op 27 november 2010.  Foto: auteur.

 

Diverse artikelen over Hengelo Gld.

Van A tot Z. Van Ambulance tot Zwembad.


Brandweervoertuigen voor de kazerne aan
de Iekink op 27 november 2010.
Foto: H.A.G. Boerman.

 PaardenmarktPaardenmarkt

 

 

 Rusthuis HengeloRusthuis Hengelo  Zwembad het Elderink Zwembad het Elderink


Hebt u nog informatie over evenementen en/of gebeurtenissen die u zou willen delen met andere belangstellenden, laat het ons weten of maak er een artikel van zodat wij dat hier kunnen plaatsen.

Back to top