Gooise school, Steenderenseweg - Geschiedenis

 • Adres: Steenderenseweg hoek Hogenkampweg.
 • Geschiedenis:

   

  Gooiseschool foto G. Halfman tot 1934 een Openbare school daarna RK Gooise school in 1934. Foto G. Halfman.

   

  Geschiedenis van de Gooise school aan de Steenderenseweg hoek Hogenkampweg.

  De Gooise school is ontstaan nadat de Gooise school aan de Weeninkweg ophield te bestaan.
  De Gooise school aan de Weeninkweg was destijds een school van de gemeenten Hengelo en Zelhem. In 1872 besloot de gemeente Zelhem een nieuwe openbare school te bouwen in de buurtschap Velswijk. De gemeente Hengelo bleef de school aan de Weeninkweg nog een aantal jaren gebruiken en bouwde daarna een nieuwe school aan de weg naar Steenderen en noemde dit de Gooise school.
  De Gooise school aan de Steenderenseweg hoek Hogenkampweg was tot 1934 een openbare school. Een kleine tweemansschool die in 1899 en 1906 al vermindering van het leerlingenaantal kende door de stichting van de christelijke school in het dorp en de rooms-katholieke Sint Bernardussschool in de Keijenborg. Door de stichting van de christelijke school in Bekveld in 1921, ca. 500 meter hier vandaan, liep het leerlingenaantal nog verder terug.
  In 1934 is na ca. 60 jaar, besloten de school definitief te sluiten. De meeste ouders stuurden hun kinderen zonder veel problemen naar de christelijke school in Belveld. De beide leerkrachten, de alom geliefde meester Elzinga en de onderwijzeres Mej. Toonk, kregen bij de opheffing van de school op 1 april 1934 eervol ontslag.

  De Gooise school diende daarna tien jaar als opslagplaats voor gemeentegoederen.
  Van 1944 tot aan het begin van de zestiger jaren was er de rooms katholieke VGLO school in gevestigd.
  Na 1952 ontstond de Dienst Bescherming Bevolking die de oude school als opslagruimte ging gebruiken. Na het opheffen van deze dienst ca. 1983, is de oude school afgebroken.

  In het verbouwde meestershuis, C54a ( Steenderenseweg 13) bleef schilder Hendrik Steege wonen.
  In 2014 was dit het woonhuis van K. Daan en K. Haijtink.


  Meestershuis van af Hogenkampweg Google 2010   Het meestershuis van de Gooise school tegenwoordig. Foto Google 2017.

   

   

   

  Artikel geplaatst door H.M. Somsen


Laatst aangepast op zaterdag 12 mei 2018 21:28