Pinkeltje, Kleuterschool a/d Zelledijk -Geschiedenis

 • Adres: Zelledijk 22
 • Geschiedenis:

   

  Kleuterschool Pinkeltje in Varssel.

   

  Kleuterschool Pinkeltje Hengelo De Varsselse kleuterschool Pinkeltje aan de Zelledijk.

   

  In 1964 startte men in Varssel met een kleuterclub. Bij toerbeurt hield een aantal moeders gedurende drie ochtenden per week een klasje van ongeveer 17 kleuters bezig. Dit was niet ideaal en meester Starink was van oordeel dat dit anders aangepakt moest worden. Op zijn initiatief kwam in 1966 een groepje mensen bij elkaar om een kleuterschool te stichten voor de buurtschappen Varssel en Veldhoek. Een handtekeningenactie leverde onmiddellijk voldoende inschrijfbare kleuters op. De volgende stap was de aanvraag om medewerking te vragen voor de bouw van een neutrale kleuterschool bij de gemeenteraad. Men wilde wel in augustus 1967 de school starten, maar zo snel ging dat niet. De problemen werden opgelost door vertegenwoordigers van zowel openbare, als rooms katholieke als protestantse zijde in het stichtingbestuur op te nemen. De aanvraag voldeed nu helemaal aan de wettelijk gestelde eisen.

  Op 27 april 1968 kon de kleuterschool ‘Pinkeltje’ geopend worden. De kleuterschool beleefde een voorspoedige tijd.
  In 1979 startte de christelijke school in de Veldhoek met een eigen kleuterschool, wat ten koste ging van het leerlingenaantal in Varssel. In 1979 ging ook nog eens de openbare school in Varssel dicht. Omdat een nieuwe wet voor het basisonderwijs in de maak was waarbij kleuterschool en lagere school zoude fuseren, was het een logisch gevolg dat de kleuterschool zou samengaan met de christelijke school in Varssel. In 1984 werd de Stichting tot oprichting en instandhouding van de neutraal-bijzondere kleuterschool in Varssel opgeheven, waarbij twee bestuursleden uit de Stichting het schoolbestuur van de lagere school kwamen versterken. Vanaf dat moment in 1985, viel Pinkeltje onder de vereniging voor christelijk onderwijs.
  Op 1 augustus 1985 hielden de kleuter- en lagere scholen op te bestaan en werd de basisschool een feit. De samenvoeging zorgde er wel voor dat er in 1982 een nieuwe school gebouwd moest worden. De school bleef tot 1990 nog gebruik maken van het prefab gebouwtje van Pinkeltje.

  In 2013 is de school in zijn geheel gesloten door het dalende leerlingenaantal.

  De voormalige school is sinds december 2013 van de Stichting Explotatie Buurthuis Varssel.

  In dit gebouw o.a. het kinderdagverblijf Spelenderwijs sinds december 2015.

  www.kdvspelendwijs.nl/

  Informatie ontleend aan '100 jaar als een ademtocht' van Mart Hoogeveen 1992.
  100 jaar als een ademtocht

   

  Artikel geplaatst door H.M. Somsen.

Laatst aangepast op zaterdag 12 mei 2018 22:31