Varssel CBS - Geschiedenis

 • Adres: Zelledijk 22
 • Geschiedenis:

   

   

  School VarsselDe Varsselse school aan de onverharde Zelledijk.
  School die tussen de boerderijen Eggink en Buunk moet hebben gestaan   
  (zie kaartjes uit 1811 en 1832)

     pdfPdf Kadastrale gegevens van de basisschool in Varssel

   


   

  Varsselse scholen 
  Gegevens ontleend aan: 100 jaar als een ademtocht door Mart Hoogeveen. 

  Tot 1929 was er alleen sprake van een openbare school, doch vanaf dat moment kwam de bouw van een christelijke school ter sprake. Uiteindelijk werd in onderling overleg besloten om bij de bestaande school een lokaal aan te bouwen, zodat beide scholen in dit gebouw konden zitten. Het was zeker voor die tijd uniek te noemen. Op 14 december 1929 werd de christelijke school in Varssel door Ds. Pierson, die al in 1926 met emeritaat gegaan was, onder grote belangstelling geopend. Het nieuw benoemde hoofd van de openbare school, waarvan het leerlingenaantal met de helft was geslonken, was meester Bronsema. Na enige jaren was voor het openbare gedeelte van de school 1 leslokaal voldoende.  50 jaar later moest het openbare gedeelte helemaal gesloten worden. 

  Voor het christelijke gedeelte van de school werd meester Bierling aangetrokken, hij was 27 jaar toen hij in Varssel kwam. Meester Bierling bleef op school tot 1936, zijn opvolger was meester Huigen tot 1940 opgevolgd door meester Peters tot 1950, die tot dan aan de Ds. Piersonschool in Hengelo werkzaam was. Zijn opvolger meester Rietveld bleef tot juni 1954 en werd opgevolgd door meester G. ten Have die tot 1959 bleef. Tijdens deze periode is het 25-jarig school jubileum gevierd op 17 december 1954.  Op 1 augustus 1959 werd meester Luimes het nieuwe hoofd van de school tot juli 1963. Op 1 september 1963 begon meester Garssen als hoofd van de school tot zijn vertrek in 1966 naar Raalte, opgevolgd door meester Peter Jan Wildenboer die als onderwijzer van de Ds. Piersonschool kwam. Helaas vertrok hij naar 3 jaar naar Leiderdorp. Op 1 augustus 1978 vertrekt meester den Hollander uit Varssel, hij wordt als hoofd opgevolgd door de sinds 1963 als onderwijzer op de Varsselse school G. Starink, die ook het 50-jarig school jubileum met een feestkrant vierde.

  Op 27 november 1982 kon de vierde Varsselse school geopend worden. De leerlingen konden, door samenvoeging, met de kleuters van de kleuterschool Pinkeltje, het gebouw betrekken.

  Ruim 30 jaar kon deze school weer verder in de hechte gemeenschap. Echter na het jaar 2000 kreeg ook deze school te maken met een dalend leerlingenaantal zoals bij zovele scholen in buurtschappen. Dit had tot gevolg dat scholen moesten fuseren en een groot aantal van deze scholen gesloten werden omdat zij onder het leerlingenaantal kwamen die als norm gesteld werd. 

  Dit was ook in Varssel het geval en in 2013 moest ook de Varsselse Christelijke School sluiten, die al jaren nauwe banden had met de Ds. Piersonschool in Hengelo.

  100 jaar als een ademtocht   Gegevens ontleend aan '100 jaar als een ademtocht' van Mart Hoogeveen.


  De christelijke school in Varssel een verhaal appart.
  Van openbare naar Christelijke school


  door Mart Hogeveen

  School Varssel pag 1 w

  school Varssel pag 2 w jpg

  Varssel pag 3 w

   


   

  pdfPdf Aantekeningen uit collectie Morsink met betrekking tot de school in Varssel vanaf 1817    (door Judith Lettink)

   


   

  Krantenknipsels: 

  1825 Varssel nwe. school

  1830 woning schoolonderwijzer Varssel

  1836 Vacature Varssel 1836 Benoeming De Stoppelaar

   

  1836 Vergelijkend examen 1836 Vergelijkend examen 2
     

   

  1836 Voorkant Nwe. Bijdr. ter bevord 1849 Stoppelaar eervol ontslag
     

     Adrianus de Stoppelaar, schoolhoofd van 1836 tot 1849, schreef diverse versjes voor zijn leerlingen op de Varsselse school. Deze werden uitgegeven in twee gedichtenbundels genaamd 'Versjes voor kinderen'. Enkele van deze gedichtjes verschenen in 2016 in de Olde Kaste, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld:

  Pdf Versjes van A de Stoppelaar in de Olde Kaste

  (door H. Schuppers-Demming en J.D. Lettink)


   

  Adrianus de Stoppelaar heeft in 1850 een landbouwschool opgericht op 'Aan de Gennip', Varsselseweg 23 in Hengelo. Meer hierover in het boek dat de Judith Lettink daarover schreef:

    'Aan de Gennip'
  Aan de Gennip

   

  1902 Nederlandsche Staats Courant a1902 Nederlandsche Staats Courant b1902 Bron Nederlandsche Staats-Courant. 

     De CBS Varssel sluit haar deuren op zaterdag 6 juli 2013
  (Uit het Contact Bronckhorst)

  Varssel - In de buurtschap Varssel vormt de school al gedurende 84 jaar een belangrijke plek waar ouders en kinderen elkaar ontmoeten. In de tijd dat kleuterschool Pinkeltje en de christelijke basisschool werden samengevoegd werd er een nieuw gebouw betrokken aan de Zelledijk 22. De school maakt deel uit van Stichting GelderVeste. Dit is een Stichting die 20 scholen onder haar hoede heeft.

  Ondanks dat het leerlingenaantal door krimp al een aantal jaren rond de 40 leerlingen zit kon de school open blijven en uitgroeien tot een school waar de hele gemeenschap bij betrokken is. Zo worden er ook ouderenmiddagen georganiseerd en heeft de jeugdclub er ook een plek gevonden. Met behulp van de belangenvereniging is er twee jaar geleden een unit bij geplaatst om zo ook de buitenschoolse opvang een plek te geven.
  Door samenwerking met buurtgenoten, gemeente en GelderVeste is er in de speelomgeving een prachtig waterspeeltoestel geplaatst en een moestuin en een kruidentuin gerealiseerd.
  De afgelopen jaren heeft de school zich ontwikkeld tot natuurschool. Gebruik makend van de prachtige omgeving konden kinderen zich buiten optimaal ontwikkelen door gebruik te maken van al hun zintuigen. Ook de boerderijschool van de fam. Hebbink en het bos van Landgoed Zelle hebben hier aan bij gedragen.

  Gezien de aanhoudende krimp die gevolgen heeft voor meerdere scholen van GelderVeste, heeft het college van bestuur doen besluiten CBS Varssel deel uit te laten maken van een fusie. Samen met CBS Veldhoek, Halle-Heideschool en Wolfersveen (stichting IJsselgraaf) wordt er een nieuwe school gevormd in Wolfersveen: de Sccsschl 3.0. Veel kinderen gaan naar de nieuwe school in Wolfersveen, daarnaast gaat ook een aantal leerlingen naar de scholen in Hengelo.

  Zaterdag 6 juli 2013 heeft elke belangstellende de gelegenheid gekregen om afscheid te nemen van de school en oud-leerlingen te ontmoeten. 

   

  Artikel geplaatst door H.M. SomsenLaatst aangepast op maandag 19 april 2021 21:27
Meer in deze categorie: Varssel CBS - Foto's gebouw »