De eerste stap, R.K. Kleuterschool - Geschiedenis

 • Adres: Sint Michielsstraat 6
 • Geschiedenis:

  R.K. Kleuteronderwijs in Hengelo.


  Willibrordusschool aan de Spalstraat foto ECAL  De Sint Willibrordusschool in de Spalstraat, waarin de eerste kleuterschool. Foto ECAL.

   

  Oprichting van een RK Bewaarschool aan de Ikink in de nabijheid van de Hervormde bewaarschool.

  De zusters Betje en Mientje Besselink schonken de kerk een stuk grond aan de Ikink, het kerkbestuur besloot op die grond een bewaarschool te bouwen met catechismuskamer.  voor de bouwkosten werd fl. 1800,00 door parochianen bij elkaar gecollecteerd. Schilder P. Dolphijn deed het schilderen en glaszetten "ter ere Gods". De aanbesteding van de bouw werd uitgesteld tot dat het naastgelegen tramstation voltooid was.

  Op 8 maart 1904 kon de rooms-katholieke bewaarschool feestelijk worden geopend. Pastoor Florissen voorzag de jeugdige bezoekers ruimschoots van versnaperingen.  De school begon met 20 kinderen en onderwijzeres Mina Groot Bruinderink ontving fl 2,50 per week aan salaris. Het voortbestaan kwam al snel in gevaar doordat de kosten geheel ten laste kwamen van de parochie. Dames van de kerk collecteerden langs de deur om geld in te zamelen voor de speelzaal en het klasje. 

  De bewaarschool werd in 19013 al weer opgeheven door te weinig belangstelling van de ouders.

  In 1914 kon de naastgelegen R.K. lagereschool worden geopend.

  Nieuwe start.
  Op 1 september 1947 werd de rooms-katholieke kleuterschool opgericht. De kleuters kwamen in het vergaderlokaal van de St. Willibrordusschool. Vanaf de ingang rechts vooraan op de plek waar eens (1913) de bewaarschool was geweest.
  Op 13 oktober kreeg zuster Wilhelmien Klomp 45 kleuters onder haar hoede. Zij werd in 1956 opgevolgd door
  mevrouw Grė Visser-Durville uit Doetinchem die tot 1979 aan de kleuterschool verbonden bleef. Inmiddels werd er ook een kleuterklas ingericht in de oude pastorie waar Lucie Takkenkamp als 2e kleuterleidster, circa 25 kinderen onder haar hoede kreeg. Zij was oud leerling van de St. Willibrordusschool van meester Geutzen en van 1956 tot 1963 kleuterleidster op deze school en deed daarna haar intrede bij de orde van de hemelstewardessen. Daarna kwam 3 jaar lang Bernadette Spitholt-Wolbert.
  In 1965 kon door de kleuters een nieuw gebouw betrokken worden. De eerste stap, een frisse school bij de nieuw gebouwde lagere school De Leer. Deze situatie bleef tot 1988. Door de nieuwe onderwijswet moest de kleuterschool in de lagere school, De Leer, geïntegreerd worden. Het hoofdgebouw van de Leer moest worden aangepast. 
  Op 11 april 1988 gingen alle leerlingen over naar het hoofdgebouw van de Leer. De integratie van kleuter en lagere school was een feit. De officiële opening van basisschool de Leer werd vericht door wethouder Th. Hooman op 7 juli 1988.

  Gegevens ontleend aan 100 jaar R.K. Basisschool, van M. Geurtzen en W. Hermans. 
  Basisschool De Leer 100jr HS
  Hiernaast  een link naar het jubileumboek bij uitgeverij Hermans.  Jubileumboek de leer 100-jaar

   

   

  Artikel geplaatst door H.M. Somsen

Laatst aangepast op woensdag 01 april 2020 14:59